چهارشنبه, ۱ خرداد , ۱۳۹۸

اخذ اقامت اسپانیا

خرید ملک

*شرایط اخذ اقامت  :

 • مقدار سرمایه گذاری خرید ملک بدون محدودیت تعیین مبلغ یورو +۱۰% مالیات + ۲% مخارج وکیل و …
 • مدارک کامل مالی شامل : ۱ – نامه تمکن مالی ۲- گردش حساب ۳- اسناد شغلی
 • تمکن مالی گردش حساب ماهیانه نفر اول خانواده ۲۵۰۰ یورو و به ازای نفرات بعدی هر کدام ۵۰۰ یورو مدنظر است.
 • این نوع اقامت مشمول مجوز کار نمی باشد(پس از دریافت کارت اقامت امکان تغییر نوع اقامت با اجاره کار امکان پذیر است)
 • ۶ ماه و ۱ روز در سال حضور در کشور اسپانی الزامی می باشد.(این زمان می تواند به صورت نامتناوب باشد، مجموع حضور در ۱ سال مدنظر است و حتی در کشورهای اتحادیه اروپا هم قابل قبول است.)
 • فرزندان زیر ۱۸ سال در طول ۶ ماه حضور حتما باید در مدارس اسپانیا شرکت کنند
 • فرزند بالای ۱۸ سال می بایست طبق قوانین ۲۵% از ملک خریداری شده در اسپانیا به نام او گردد + ارائه تمکن مالی ۲۵۰۰ یورو ماهیانه

*مراحل دریافت کارت اقامت :

 • پس از ثبت سند ملک کارت اقامت(موقت)یک ساله صادر می شود.
 • بعد از اتمام اعتبار کرات به صورت ۲ ساله تمدید می گردد.
 • مجددا پس از اتمام اعتبار کارت به صورت ۲ساله تمید می گردد. ( اقامت دائم )
 • پس از اتمام اعتبار کارت به صورت ۵ سال تمدید می گردد.
 • مجموع چهار بار دریافت کارت ۱۰ سال می باشدکه از سال نهم می توان جهت دریافت پاسپورت اسپانیایی اقدام نمود.

اجاره ملک

*شرایط اخذ اقامت:

 • جهت اجاره ملک نیاز به ارایه تمکن مالی و گردش حساب بالایی است.
 • در یک سال اول مبلغی تحت عنوان سپرده باید ارایه داده شود که نشان دهد متقاضی توان پرداخت مخارج یکسال را دارد.
 • مجموع اجاره ی ۱یا۲ ماه از ملک باید به صورت پیش پرداخت به حساب دولت واریز شود که پس از اتمام اجاره قابل عودت می باشد(برای اخذ اقامت نیاز به نامه ای مبنی بر این امر لازم است که به سفارت ارائه شود)
 • ارایه تمکن مالی گردش حساب ماهیانه نفر اول خانواده ۲۵۰۰یورو و به ازای نفرات بعدی هر کدام ۵۰۰یورو مدنظر می باشد.

*مراحل دریافت کارت اقامت:

 • پس از ثبت سند ملک کارت ویزای(موقت) یک ساله صادر میشود.
 • بعداز اتمام اعتبار کارت به صورت ۲ساله تمدید میگردد.
 • مجددا پس از اتمام اعتبار کارت به صورت۲ سال تمدید میگردد.(اقامت دائم )
 • پس از اتمام اعتبار کارت به صورت ۵ ساله تمدید میگردد.
 • مجموع چهار بار دریافت کارت ۱۰سال میباشد که از سال نهم می توان جهت دریافت کارت اقامت دائم(پاسپورت اسپانیایی) اقدام نمود.

 

گلدن ویزا

خریدملک

اجاره ملک

تعداد

قیمت عادی

۲۰% تخفیف

تعداد

قیمت عادی

۲۰% تخفیف

تعداد

قیمت عادی

۲۰% تخفیف

مجرد و زوج

۹۰۰۰

۷۲۰۰

مجرد و زوج

۱۱۰۰۰

۸۸۰۰

مجرد و زوج

۱۶۰۰۰

۱۲۸۰۰

خانواده

۱۲۰۰۰

۹۶۰۰

خانواده

۱۴۰۰۰

۱۱۲۰۰

خانواده

۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰

فرزند ۱۸الی ۲۳ سال

۴۰۰۰

۳۲۰۰

فرزند۱۸ الی ۲۳ سال

۴۰۰۰

۳۲۰۰

فرزند ۱۸الی۲۳ سال

۴۰۰۰ ۳۲۰۰

فرزند بالای ۲۳ سال

۹۰۰۰

۷۲۰۰

فرزند بالای ۲۳ سال

۱۱۰۰۰

۸۸۰۰

فرزند بالای ۲۳ سال

۱۶۰۰۰ ۱۲۸۰۰

گلدن ویزا

شرایط اخذ اقامت:

 • مجموع مقدار سرمایه گذاری خرید ملک ۵۰۰هزاریوروبه بالا میباشد.+۱۰%مالیات +۲%مخارج وکیل و…
 • مدت زمان صدور ودریافت GOLDEN VISA عدم الزام حضور در کشور اسپانیا میباشد فقط یک بار ورود و خروج در سال کفایت میکند.
 • فرزندان بالای ۱۸تا۲۴سال با ارایه تمکن مالی ، تحت تکلف سرپرست خانواده قرار میگیرند.

 

*مراحل دریافت کارت اقامت :

 • پس از ثبت سند ملک کارت ویزای (موقت) یک ساله صادر میشود. (از ماه سوم سال اول می توان جهت دریافت کارت اقامت(موقت)
 • بعداز اتمام اعتبار کارت به صورت ۲ساله تمدید میگردد.
 • مجددا پس از اتمام اعتبار کارت به صورت ۲ساله تمدید میگردد.(اقامت دایم)
 • پس از اتمام اعتبار کارت به صورت ۵سال تمدید میگردد.
 • مجموع چهار بار دریافت کارت ۱۰ سال می باشد که از سال نهم  می توان جهت دریافت پاسپورت اسپانیایی اقدام نمود.

*جهت اخذ پاسپورت اسپانیا:

 • در ۵ سال دوم حضور ۶ ماه و۱ روز (سالانه) الزامی میباشد.
 • آزمون تارخ اسپانیا به زبان اسپانیایی
تصاویر

فروش بلیط هواپیما گروه تورهای بعثت